Een groene, gezonde speelomgeving

Onze missie

Wij hebben dit project leven ingeroepen omdat wij op missie zijn om samen met jullie én voor jullie zoveel mogelijk groene schoolpleinen te realiseren. De eerste stappen worden gezet samen met ons en als jullie klaar zijn om het volledige schoolplein te vergroenen staan wij ook voor jullie klaar. Een groen schoolplein draagt bij aan biodiversiteit, minder wateroverlast, minder hitte en een schonere lucht.

Daarnaast brengt een groen schoolplein een kind rust en plezier, een plek om te ontdekken, te leren en te spelen. Er zijn voldoende onderzoeken die uitwijzen uit dat kinderen een groen schoolplein veel leuker vinden dan een grijze oase, en dat de concentratie in het klaslokaal verbeterd.

En door de unieke combinatie met textiel inzameling te zoeken verbreden we de impact naar meerdere sectoren.

Biodiversiteit

Biodiversiteit betekent letterlijk variatie (“diversiteit”) van leven (“bio”). In de natuur is alles met elkaar verbonden, of afhankelijk van al het andere. Planten hebben bijvoorbeeld zonlicht, regen en een gezonde bodem vol voedingsstoffen nodig. Insecten zoals bijen en mieren voeden zich met planten. Insecten helpen de planten ook om zaden te maken door stuifmeel van bloem naar bloem te brengen. Dieren zoals herten, konijnen en sprinkhanen eten de planten ook. En hun poep geeft voedingsstoffen terug aan de bodem, waardoor het een gezonde plek wordt voor planten om te groeien. Gezonde ecosystemen hebben een gezonde balans van levende wezens nodig.

In de grote steden, waar we veel huizen en kantoren bouwen geven we de natuur vaak te weinig aandacht. We mogen wel zeggen dat we daardoor de balans van de biodiversiteit zijn kwijtgeraakt. Om de balans weer terug te brengen moeten we de natuur een beetje helpen. En jullie kunnen daar een grote rol in spelen!

Op een groen schoolplein kunnen vogels, vlinders, egels en tal van insecten hun voedsel en beschutting vinden. Door te kiezen voor de juiste bloemen en planten komen de dieren vanzelf. Hoe meer variatie in planten en struiken, hoe meer ook natuur en milieu worden geholpen. Daarmee neemt de biodiversiteit in de stad weer toe. Daarnaast is zo’n schoolplein voor kinderen extra leuk om te ontdekken.

Minder wateroverlast

Wateroverlast kan voor komen wanneer er meer regen valt dan er in de bodem kan worden opgenomen, of via riolen en sloten kan worden weggevoerd. Dit gebeurd als er veel regen in een korte periode valt, bijvoorbeeld als hevige buien langzaam overtrekken.

Het vergroenen van een schoolplein maakt de buurt minder kwetsbaar voor extreme neerslag. Mede door de klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Dit leidt op veel plaatsen tot wateroverlast, zeker in de dichtbevolktesteden.

Toepassing van meer groen kan helpen de kans op wateroverlast te verminderen, met andere woorden, zoveel mogelijk tegels eruit en vervangen voor vergroening. De bodem vangt daardoor het regenwater op en ontziet het riool. Het aanleggen van een wadi en het plaatsen van een regenton zijn nog 2 manieren om wateroverlast tegen te gaan. Het opgevangen water kan vervolgens weer worden gebruikt om de planten mee te bewateren in een drogere periode.

Minder hitte

Een groen schoolplein biedt verkoeling. Je kunt je wel voorstellen dat een plein met alleen maar bestrating erg heet wordt. Steden zijn over het algemeen warmer dan andere gebieden omdat verharde oppervlakken, zoals wegen en gebouwen, de warmtestraling van de zon absorberen en weer afgeven aan de directe omgeving. Als gevolg van de dichte bebouwing in de stad blijft deze warmte zich ophopen waardoor het hitte-eilandeffect ontstaat. In Nederland worden nu al waarden voor het hitte-eilandeffect gemeten van één tot meerdere graden, met pieken tot zo'n 8°C, en soms zelfs boven 10°C. Door de klimaatverandering zal het aantal zeer warme avonden en nachten gedurende het jaar toenemen alleen maar toenemen. Deze hittestress is schadelijk voor onze gezondheid.

Het hitte-eiland effect wordt o.a. veroorzaakt doordat er minder planten, bomen en ander groen is in de stad dat hitte kan absorberen. Iedere tegel die eruit gaat en wordt vervangen door een plant of ander vergroeningselement draagt bij aan het hittestress probleem.

Een levend, groen schoolplein draagt bij aan de hittebestendigheid van deomgeving. Goed gekozen groen zorgt voor verkoeling en natuurlijke schaduw op warme dagen. De juiste boom op de juiste plek beschermt tegen te veel zonlicht in de zomer. Onder de kruin van en boom is de temperatuur tot 15 grade lager dan even verderop.Het verkoelende effect van groen is gebaseerd op twee gestapelde processen: schaduwvorming, een passief proces door onderschepping van zonlicht, en waterverdamping door de bladeren, een actief proces.

Wanneer bomen en andere vergroening een deel van het zonlicht tegenhouden zal het oppervlak eronder minder opwarmen. Daardoor geeft het oppervlak minder warmte af aan de lucht in de omgeving. Dit verkoelende effect wordt versterkt doordat de bladeren warmte onttrekken uit de lucht door de verdamping van water.

Schone lucht

Wij ademen lucht in dat een mengsel is van duizenden stoffen. Sommige hiervan zijn schadelijk voor onze gezondheid, andere niet. De kwaliteit van de lucht hangt af van de concentratie van schadelijke stoffen. De hoeveelheid schadelijke stoffen in de lucht is onlosmakelijk verbonden met industrialisering en bevolkingsdichtheid. Het verbeteren van de luchtkwaliteit is van groot belang, zeker voor inwoners van grote steden. Daarom wordt op verschillende manieren geprobeerd om schadelijke stoffen uit de lucht te halen. Één van de manieren is om planten in te zetten. Planten kunnen (gasvormige) deeltjes uit de lucht opnemen via bijvoorbeeld de huidmondjes of de waslaag op blad en stengel.

Planten produceren zuurstof en halen kooldioxide (CO2) uit de atmosfeer. Verder kan vergroening schadelijke deeltjes uit de lucht wegvangen, zoals fijnstof en stikstofoxiden. Het is wel zaak om planten gericht in te zetten. De effectiviteit verschilt per plantensoort. Bomen en heesters zijn het meest effectief. Op de eerste plaats speelt het type vegetatie een grote rol. Een bos heeft duidelijk een andere invloed dan een grasland of gazon. Bomen zijn door hun afmetingen het meest effectiever wat betreft het wegvangen van luchtverontreinigende stoffen.

Ook intensieve groene daktuinen dragen bij aan het verbeteren van het stadsklimaat en het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Circulaire Textielketen

Met circulair wordt bedoeld dat een grondstof na gebruik weer beschikbaar wordt voor nieuwe producten. Helaas wordt dit in de textielindustrie nog maar weinig toegepast omdat de technieken nog niet ver genoeg zijn of het proces te duur is. Maar we hoeven daarom niet achterover te leunen want er blijft ook nog heel veel textiel achter in ons restafval wat verbrand wordt, meer dan 55 procent!

Ook is de productie textiel heel erg vervuilend en kost het veel water. Voor het maken van een T-shirt is bijvoorbeeld 2500 liter water nodig, daar kun je 20x van in bad of 35x douchen. Door het T-shirt niet in de prullenbak te gooien maar in de textielcontainer kan iemand anders deze nog een keer dragen of wordt deze gerecycled tot een ander product zoals isolatie om je huis warm te houden in de winter en koel in de zomer.

Dus heel veel redenen om meer textiel in te zamelen zodat we kostbare grondstoffen kunnen redden en bijdragen aan de weg richting een circulaire textielketen.