Water

Minder wateroverlast

Wateroverlast kan voor komen wanneer er meer regen valt dan er in de bodem kan worden opgenomen, of via riolen en sloten kan worden weggevoerd. Dit gebeurd als er veel regen in een korte periode valt, bijvoorbeeld als hevige buien langzaam overtrekken.

Het vergroenen van een schoolplein maakt de buurt minder kwetsbaar voor extreme neerslag. Mede door de klimaatverandering krijgt Nederland steeds vaker te maken met hevige regenbuien. Dit leidt op veel plaatsen tot wateroverlast, zeker in de dichtbevolktesteden.

Toepassing van meer groen kan helpen de kans op wateroverlast te verminderen, met andere woorden, zoveel mogelijk tegels eruit en vervangen voor vergroening. De bodem vangt daardoor het regenwater op en ontziet het riool. Het aanleggen van een wadi en het plaatsen van een regenton zijn nog 2 manieren om wateroverlast tegen te gaan. Het opgevangen water kan vervolgens weer worden gebruikt om de planten mee te bewateren in een drogere periode.